A/S j. Petersens Beslagfabrik • grundlagt 1869

Se også Vedligeholdelsesanvisninger

Alle bygningsdele og bygningskomponenter skal med mellemrum vedligeholdes. Dette gælder således også bygningsbeslag.

Hvor ofte man skal foretage smøring og vedligeholdelse, afhænger af brugen og den påvirkning, som bygningsbeslagene bliver udsat for af vejr og miljø. Desuden må man være opmærksom på andre faktorer, der medfører korrosionsangreb, f.eks. påvirkning fra ætsende væsker, luftforurening m.m.

Beslag anvendt i f.eks. byområder, industriatmosfære, områder med høj trafikintensitet og i saltholdig luft skal således på grund af den relative større korrosionspåvirkning smøres og vedligeholdes oftere end beslag anvendt, hvor korrosionspåvirkningen er mindre.

Når man med jævne mellemrum behandler bygningskomponenter udvendigt med maling, males også hængsler og øvrige bygningsbeslag (dog ikke glidere og glideskinner), hvilket medfører en yderligere beskyttelse at beslagene mod korrosion og dermed en forøgelse at beslagenes levetid.

Ved anvendelse af værktøjer på monterede beslag må man være opmærksom på, at der herved kan opstå skader i overfladebelægningen, som det kan være nødvendigt at efterbehandle.

Ved montering på fabrikken, samt ved aflevering af byggeri smøres beslagene efter nedenstående anvisninger:

Hængsler smøres med syrefri olie under gentagen aktivering. Der kan med fordel anvendes en syrefri fedt. Her vil det være nødvendigt at løfte døren/vinduet af tapstykkerne og påføre fedt direkte på tapperne. Smøring er specielt påkrævet ved hængsler med messingtap. Der smøres efter behov, dog min. 1 gang årligt. Hængseltapper i industri-pakning er ikke smurt fra IPAs side af hensyn til montagearbejdet, og skal smøres inden afleveringen.

Glidebeslag og beslag til vendbare vinduer smøres i alle ledforbindelser under gentagen aktivering, således at smøremidlet vandrer ind mellem de indbyrdes bevægelige arme. Der smøres både udvendigt på ledforbindelserne, og i spalteåbningen mellem armene. Til dette anvendes en let indtrængende syrefri olie efterfulgt af en langtidsvarende syrefri fedt på spraybasis. Der smøres efter behov, dog min. 1 gang årligt.

Glidefladerne holdes rengjorte for at lette glidefunktionen, ligesom glide-skinnerne holdes fri for snavs. Der kan påføres stearin eller tørglidemiddel på glidefladerne.

Glidebeslag smøres ikke i friktionsled, da dette reducerer friktionen.

Paskviler og lignende smøres med syrefri olie eller syrefri fedt på spray-basis i låsekassen samt ved rullerne, tapperne eller kolverne under gentagen aktivering. Der smøres efter behov, dog min. 1 gang årligt.

I øvrigt skal man være opmærksom på følgende:

Messing anløber før eller senere afhængig af atmosfæriske påvirkninger, som regel i en brunlig tone. Hvis messingoverfladen ønskes bevaret, poleres emnerne med passende mellemrum med et messingpudsemiddel.

Rustfrit stål kan også anløbe, selv om det sjældent forekommer. Atmosfæriske påvirkninger, syredampe, udtræk af imprægneringsvæsker og andre kemiske påvirkninger kan i mange tilfælde medføre, at stålets overflade bliver skjoldet og endda fremtræder i en rødlig tone, der minder om rust. Denne anløbne overflade fjernes let ved hjælp af alm. rense- og pudsemidler.

Lakerede emner skal med mellemrum males. Forinden rengøres beslagene grundigt, og ved forbehandlingen og valg af type følges farve- og lakfabrikanternes anvisninger. Man må i øvrigt sikre, at beslagenes funktion opretholdes efter behandlingen.

Eloxeret aluminium rengøres periodisk efter klimaforhold og luftforureningsgrad. Det anbefales, at overfladen gnides med klud eller svamp. Der må ikke anvendes smergellærred, ståluld eller soda og andre rense- og slibemidler indeholdende alkalier eller syre, men kun neutrale opløsningsmidler.

I forbindelse med specielle beslag bør man altid spørge IPA.