EN ISO 9001:2015

Et europæisk kvalitetsstyringssystem, der sikrer en ensartet kvalitet af de kontrollerede produkter og procedurer.

Kontrolsystemet er i IPA’s tilfælde baseret på interne kontrolprocedurer, som alle er godkendt og kontrolleret af DET NORSKE VERITAS, BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S