systembeslag.gif (4394 bytes)

Produktoversigt |IPA Systembeslag | Special produkter | Overfladebehandling | Smøring & vedligeholdelse

IPA SYSTEMBESLAG en beslagserie til fleksibel produktion af vinduer og døre.

Hele beslagserien er udviklet gennem mange år - og vil fortsat blive udvidet i takt med udviklingen i byggeriet. Beslagserien omfatter hængsler til både sidehængte/sidestyrede og tophængte/topstyrede vinduer og døre, sikringsbeslag og paskviler.

Med IPA SYSTEMBESLAG kan man anvende samme karm- og rammeprofil til forskellige vinduestyper, ligesom man kan anvende forskellige falsdybder. Dette giver en række fordele for den enkelte vindues- og dørproducent, som selv kan bestemme den mest hensigtsmæssige træprofil for sin produktion af vinduer og døre:

Monteringen foregår i langsgående spor, i karm 12 x 7 og i ramme 17,3 x 3 mm. Disse spor, der uden at svække karm og ramme, tjener samtidig som vind- og vandnot.

Systembrochuren
I Systembrochuren har vi samlet alle IPA SYSTEMBESLAG, med katalognr., udførelse, angivelse af redningsåbning m.v., ligesom vi ud for de enkelte beslag har monteringsvejledning.

Systembrochuren findes under Kataloger -> Systembrochuren.

Alle de i vort katalog og på vore brochurer anførte beskrivelser, målskitser, billeder etc., er med forbehold for fejl af enhver art og uden ansvar for IPA.

Det bemærkes at tegninger og målskitser er med omtrentlige mål og de er ikke målfaste.

I takt med den tekniske udvikling forbeholder vi os ret til at foretage ændringer uden forudgående meddelelse.

Såfremt De skulle ønske yderligere oplysninger om ovennævnte beslag, er vi gerne til tjeneste.

systembeslag.jpg (44437 bytes)
Billedet viser den nyeste serie kolvepaskviler fra IPA Systembeslag serien