overfladebehandling.gif (4925 bytes)

Produktoversigt |IPA Systembeslag | Special produkter | Overfladebehandling | Smøring & vedligeholdelse

Da alle materialer altid vil være udsat for korrosion i større eller mindre grad, afhænger et beslags levetid af, hvilken overfladebehandling der er valgt, samt af de ydre påvirkninger (vejr o. lign.) beslaget udsættes for. Det er derfor af stor betydning, at De nøje kontrollerer, om et beslags udførelse (overfladebehandling) er korrekt til et givet formål, alt taget i betragtning.

I takt med den tekniske udvikling bliver vore overfladebehandlingsprocesser stadig ajourført, således at vi altid anvender de nyeste og bedste metoder, materialer og anlæg til følgende overfladebehandlinger:

VARMFORZINKNING (galvanisering)

Lakerede produkter

Varmforzinkning, som i daglig tale ofte kaldes galvanisering (galv.), er en metode, hvor ved stål belægges med zink. Varmforzinkning gennemføres ved, at man først renser beslagenes overflade i syre, så al rust og glødeskal fjernes. De rensede beslag dyppes i et loddemiddel, hvorefter de tørres og dyppes i et bad af smeltet zink. Herved danner der sig på overfladen af det rensede stål et legeringslag, som binder zinken til stålet.

Overfladen, der ikke bliver så glat og jævn som ved andre former for overfladebehandlinger, antager ved påvirkning af luftens ilt og fugtighed en mat, lysegrå farve.

På nyforzinkede overflader, der kommer i kontakt med regn eller kondensvand under dårlige ventilationsforhold, kan der forekomme en hvid, melagtig belægning. Denne vaskes efterhånden væk af regn og har ingen betydning for korrosionsbestandigheden.

Der tilstræbes at foretage varmforzinkningen i henhold til foreliggende Dansk Standard, DS/ISO 1461. I denne forbindelse tilføjes, at vor mangeårige erfaring viser, at man ikke kan være sikker på opnåelse af en nærmere bestemt minimum tykkelse af zinkbelægningen på det enkelte bygningsbeslag, idet varmforzinkning er en legeringsproces, hvis forløb varierer med forskellige faktorer, der medfører varierende lagtykkelser.

Ved fremstillingen af varmforzinkede bygningsbeslag foretages der en nødvendig efterbehandling af de varmforzinkede dele, for at det færdige beslag kan opfylde den tilsigtede funktion. Ved denne efterbearbejdning vil der kunne forekomme afskalninger og revner i zinkbelægningen. Dette er imidlertid uden betydning for bygningsbeslagets levetid. Zinkbelægningen yder en katodisk beskyttelse af det blotlagte stål ved disse afskalninger og revner i belægningen, og der vil endvidere ikke ske nogen underrustning af zinkbelægningen.

Vor mangeårige erfaring viser, at varmforzinkning af bygningsbeslag giver den bedste korrosionsbeskyttelse, og vore varmforzinkede bygningsbeslag kan derfor anbefales, hvor man ønsker størst mulig modstandsdygtighed mod korrosion og længst mulig levetid.

ELFORZINKNING (GLANSFORZINKNING)
Elforzinkning, der i daglig tale ofte kaldes glansforzinkning (gz.), er en overfladebehandling, hvorved zinken ad elektrisk vej overføres på stålet. Ved denne metode opnås en væsentlig mindre lagtykkelse af zinkbelægningen end ved varmforzinkning. Efter pålægningen af zinklaget får beslagene en cromatering, hvorved der opnås en ekstra beskyttelse. I forbindelse med cromateringen, der kan udføres enten som blåcromatering eller som gulcromatering, kan det forekomme, at det farvemæssige udseende ikke fremtræder helt ensartet.

Elforzinkede beslag kan anbefales, hvor man ønsker en glattere overflade. Gulcromatiserede beslag har erfaringsmæssigt en større modstandsdygtighed mod korrosion end blåcromatiserede beslag.

FORNIKLING OG FORCROMNING
Fornikling og forkromning er overfladebehandlinger, hvorved man påfører nikkel og crom ad elektrisk vej. Disse overfladebehandlinger udmærker sig ved at fremtræde meget glansfuldt og anvendes fortrinsvis til beslag af metallegeringer. Fornikling og forkromning af beslag af stål kan ikke anbefales som korrosionsbeskyttelse.

PLASTBELÆGNING (THERMOPLASTISK MATERIALE)
Belægningen udføres ved hvirvelcentrings- eller elektrostatisk metode.De thermoplastiske materialer, vi anvender i vort moderne anlæg, har en absolut poretæt overflade og giver en homogen belægning, der forhindrer vand, syre eller salte i at få adgang til grundmaterialet (stål). Temperaturbestandigheden er fra -40° C til + 70° C ved mekanisk påvirkning.

FOSFATERING (FOSF.) OG LAKERING
Beslagene gennemgår først en rensning, hvorefter der foretages en fosfatering. Ved fosfatering dannes der et krystallisk fosfatlag på beslagene. Dette fosfatlag giver en god vedhæftning for den efterfølgende ovnlakering.

Vi påtager os gerne overfladebehandling af emner, der ikke er fremstillet på vor fabrik.

VÅDLAKERING I SPECIELLE FARVER
Med vort moderne anlæg er vi i stand til at foretage vådlakering af hængsler og beslag i næsten alle RAL og NSC farver. Hængsler og beslag vil normalt kunne leveres indenfor 14 dage, såfremt de kan tages fra lager og lakeres. Spørg efter pris og leveringstid.