prodtek.gif (6098 bytes)

Afdelingen varetager konstruktion og indkøb af maskiner og produktionsudstyr til IPA’s egen produktion; samt styring af vedligeholdelse af maskinparken og bygningsinstallationerne. Afdelingen medvirker ved byggeprojekter og implementering af produktionsanlæg i virksomheden. Desuden arbejder afdelingen med IPA’s interne og eksterne miljøopgaver og med kontrol og minimering af virksomhedens ressourceforbrug.