prodplan.gif (5481 bytes)

Her foretager man ordrebehandling og udskrivning af produktionsordrer til værkstederne på såvel egne varer som specialvarer. Al kontakt mellem værkstederne og øvrige afdelinger, typisk salgsafdelingen, går gennem produktionsplanlægningen, herunder forespørgsler om konkret levering fra vore kunder.

Afdelingen er desuden ansvarlig for vedligehold og ajourføring af stamdata, der har betydning for produktionens gennemførelse. Herunder hvilke værktøjer der anvendes til hvilke operationer i et produktionsforløb, samt hvilke afdelinger et givet produkt skal fremstilles i, og i hvilken rækkefølge.

For til stadighed at kunne fremstille vore varer til konkurrencedygtige priser, er vor arbejdsstudietekniker ansvarlig for, at aflønningsgrundlaget for vore medarbejdere er "up to date"