kvalitet.gif (6003 bytes)

Afdelingen har ansvar for at virksomhedens kvalitetsstyringssystem til stadighed lever op til kravspunkterne i DS/ISO 9001:2008 efter hvilken virksomheden har været certificeret siden 1994.

Man er bl. a. ansvarlig for afholdelse af interne audits og udarbejdelsen af halvårlige omkostningsregnskaber, der begge er vigtige elementer i ledelsens evaluering.

Herforuden styrer man fra kvalitetsafdelingen indkaldelsen af det i produktionen anvendte kontroludstyr til kalibrering; ligesom man naturligvis har ansvaret for korrigerende og forebyggende handlinger.



ISO-9001
Godkendelsescertifikat